Pokémon Rater

PlayStatisticsSearchNewsLycanroc.Net

View Pokémon: Gothorita

Gothita GothitaGothitelle Gothitelle

13.7%

84 positive (+)
130 negative (−)
10 both (∧)
153 neither (↓)
377 votes

Gothorita Gothorita>Dewpider Dewpider
Pachirisu Pachirisu<Gothorita Gothorita
Igglybuff Igglybuff>Gothorita Gothorita
Jynx JynxGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Sandygast Sandygast
Gothorita GothoritaDiggersby Diggersby
Gothorita GothoritaSandygast Sandygast
Gothorita GothoritaAromatisse Aromatisse
Scatterbug ScatterbugGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaSpritzee Spritzee
Seaking SeakingGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Gyarados Gyarados
Gothorita GothoritaFlabébé Flabébé
Smoochum SmoochumGothorita Gothorita
Silcoon Silcoon>Gothorita Gothorita
Salazzle Salazzle>Gothorita Gothorita
Ferroseed Ferroseed>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Spritzee Spritzee
Beheeyem Beheeyem>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Crabominable Crabominable
Gothorita GothoritaGoldeen Goldeen
Gothorita GothoritaGothita Gothita
Gothorita Gothorita<Shiinotic Shiinotic
Gothorita GothoritaMime Jr. Mime Jr.
Spewpa SpewpaGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaBeheeyem Beheeyem
Bruxish BruxishGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaDiggersby Diggersby
Shiinotic Shiinotic<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Jynx Jynx
Gothorita GothoritaSwirlix Swirlix
Gothorita Gothorita<Rowlet Rowlet
Foongus Foongus<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Lanturn Lanturn
Gothita Gothita<Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaBruxish Bruxish
Gothorita GothoritaBarbaracle Barbaracle
Klang KlangGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Sandygast Sandygast
Palpitoad PalpitoadGothorita Gothorita
Ferroseed FerroseedGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaIgglybuff Igglybuff
Aromatisse AromatisseGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaSandygast Sandygast
Gothorita GothoritaBarbaracle Barbaracle
Gothorita GothoritaScatterbug Scatterbug
Gothorita Gothorita<Jynx Jynx
Gothorita GothoritaDrowzee Drowzee
Spritzee SpritzeeGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Trubbish Trubbish
Gothorita GothoritaPikipek Pikipek
Minun Minun<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Scatterbug Scatterbug
Barboach BarboachGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Barbaracle Barbaracle
Gothorita GothoritaDewpider Dewpider
Gothorita Gothorita>Elgyem Elgyem
Mime Jr. Mime Jr.<Gothorita Gothorita
Metapod MetapodGothorita Gothorita
Aromatisse Aromatisse<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Barbaracle Barbaracle
Gothorita GothoritaBruxish Bruxish
Gothorita GothoritaBarbaracle Barbaracle
Shiinotic ShiinoticGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Diggersby Diggersby
Crabrawler Crabrawler>Gothorita Gothorita
Barbaracle Barbaracle<Gothorita Gothorita
Bunnelby Bunnelby>Gothorita Gothorita
Klang KlangGothorita Gothorita
Porygon-Z Porygon-Z>Gothorita Gothorita
Beheeyem Beheeyem>Gothorita Gothorita
Elgyem Elgyem<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Crabrawler Crabrawler
Gothorita Gothorita>Crabrawler Crabrawler
Drowzee Drowzee>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Weezing Weezing
Unown UnownGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Snubbull Snubbull
Gothorita GothoritaShiinotic Shiinotic
Bronzor BronzorGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaCrabrawler Crabrawler
Gothorita GothoritaSpritzee Spritzee
Abomasnow Abomasnow>Gothorita Gothorita
Gothitelle Gothitelle>Gothorita Gothorita
Scatterbug Scatterbug>Gothorita Gothorita
Comfey Comfey>Gothorita Gothorita
Herdier Herdier>Gothorita Gothorita
Shiinotic Shiinotic<Gothorita Gothorita
Dewpider Dewpider<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Ledyba Ledyba
Togedemaru Togedemaru>Gothorita Gothorita
Spewpa Spewpa>Gothorita Gothorita
Crabominable Crabominable<Gothorita Gothorita
Jynx Jynx<Gothorita Gothorita
Mr. Mime Mr. Mime<Gothorita Gothorita
Barbaracle Barbaracle>Gothorita Gothorita
Mime Jr. Mime Jr.<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Scatterbug Scatterbug
Gothorita Gothorita>Diggersby Diggersby
Gothorita Gothorita>Gothita Gothita
Gothorita Gothorita>Smoochum Smoochum
Gothorita Gothorita<Shiinotic Shiinotic
Ninjask Ninjask>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Mankey Mankey
Gothorita GothoritaFerroseed Ferroseed
Graveler GravelerGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Dhelmise Dhelmise
Gothorita Gothorita<Dewpider Dewpider
Gothorita GothoritaSpewpa Spewpa
Gothorita GothoritaSlurpuff Slurpuff
Beheeyem Beheeyem>Gothorita Gothorita
Jynx Jynx<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Binacle Binacle
Dusknoir DusknoirGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaJynx Jynx
Flabébé Flabébé>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaLuvdisc Luvdisc
Gothorita Gothorita<Meowstic Meowstic
Gothorita GothoritaDewpider Dewpider
Gothorita Gothorita>Ferroseed Ferroseed
Gothorita Gothorita<Hypno Hypno
Gothorita Gothorita<Stunfisk Stunfisk
Bruxish Bruxish>Gothorita Gothorita
Dewpider Dewpider<Gothorita Gothorita
Kyurem Kyurem>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Weepinbell Weepinbell
Tentacool Tentacool>Gothorita Gothorita
Dewpider Dewpider<Gothorita Gothorita
Aromatisse Aromatisse<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Geodude Geodude
Smoochum Smoochum<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Stunfisk Stunfisk
Rowlet RowletGothorita Gothorita
Elgyem Elgyem>Gothorita Gothorita
Slurpuff Slurpuff<Gothorita Gothorita
Trubbish Trubbish<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Trubbish Trubbish
Gothorita GothoritaAromatisse Aromatisse
Gothorita GothoritaTrubbish Trubbish
Gothorita GothoritaSlurpuff Slurpuff
Vullaby Vullaby>Gothorita Gothorita
Amoonguss AmoongussGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Mismagius Mismagius
Gothita GothitaGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Klinklang Klinklang
Gothorita Gothorita>Barbaracle Barbaracle
Gothorita GothoritaRoggenrola Roggenrola
Gothorita GothoritaAmoonguss Amoonguss
Gothorita Gothorita>Burmy Burmy
Smoochum Smoochum>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaShelmet Shelmet
Gothorita Gothorita>Chikorita Chikorita
Banette Banette<Gothorita Gothorita
Mr. Mime Mr. Mime>Gothorita Gothorita
Gothitelle Gothitelle>Gothorita Gothorita
Dhelmise Dhelmise>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaGothitelle Gothitelle
Mr. Mime Mr. MimeGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaAmoonguss Amoonguss
Gothorita GothoritaYungoos Yungoos
Trubbish Trubbish<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Mr. Mime Mr. Mime
Gothorita Gothorita>Binacle Binacle
Roggenrola Roggenrola<Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaSilcoon Silcoon
Shiinotic ShiinoticGothorita Gothorita
Silcoon SilcoonGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaDewpider Dewpider
Gothorita GothoritaOricorio Oricorio
Cascoon CascoonGothorita Gothorita
Vullaby VullabyGothorita Gothorita
Palossand PalossandGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaTrubbish Trubbish
Silcoon SilcoonGothorita Gothorita
Binacle Binacle<Gothorita Gothorita
Bellsprout Bellsprout>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Jynx Jynx
Sunkern Sunkern>Gothorita Gothorita
Mareanie Mareanie>Gothorita Gothorita
Beheeyem Beheeyem<Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaVolbeat Volbeat
Gothorita Gothorita<Garbodor Garbodor
Palossand Palossand<Gothorita Gothorita
Burmy Burmy<Gothorita Gothorita
Vullaby VullabyGothorita Gothorita
Chansey Chansey<Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaFerroseed Ferroseed
Palossand PalossandGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaGothitelle Gothitelle
Gothorita GothoritaGothitelle Gothitelle
Gothorita GothoritaFerroseed Ferroseed
Horsea HorseaGothorita Gothorita
Palossand PalossandGothorita Gothorita
Spewpa SpewpaGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Gothita Gothita
Goldeen Goldeen<Gothorita Gothorita
Nihilego Nihilego>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Amoonguss Amoonguss
Gothorita GothoritaFrillish Frillish
Chingling ChinglingGothorita Gothorita
Dewpider DewpiderGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaFlabébé Flabébé
Gothorita GothoritaGoldeen Goldeen
Unown Unown>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaTapu Bulu Tapu Bulu
Vullaby VullabyGothorita Gothorita
Slurpuff SlurpuffGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaVullaby Vullaby
Mr. Mime Mr. MimeGothorita Gothorita
Steenee SteeneeGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaTrubbish Trubbish
Palpitoad PalpitoadGothorita Gothorita
Burmy BurmyGothorita Gothorita
Palossand PalossandGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaFrillish Frillish
Frillish FrillishGothorita Gothorita
Forretress ForretressGothorita Gothorita
Jynx JynxGothorita Gothorita
Jynx JynxGothorita Gothorita
Barbaracle BarbaracleGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaShelmet Shelmet
Gothorita GothoritaExeggcute Exeggcute
Gothorita Gothorita<Unown Unown
Crabrawler CrabrawlerGothorita Gothorita
Roggenrola RoggenrolaGothorita Gothorita
Silcoon Silcoon>Gothorita Gothorita
Barbaracle BarbaracleGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Smeargle Smeargle
Gothorita GothoritaTrubbish Trubbish
Togedemaru Togedemaru>Gothorita Gothorita
Jynx JynxGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaGurdurr Gurdurr
Stunfisk Stunfisk>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Dewpider Dewpider
Gothorita Gothorita<Vullaby Vullaby
Gothorita Gothorita<Toxapex Toxapex
Gothorita Gothorita<Morelull Morelull
Jynx Jynx<Gothorita Gothorita
Shelmet Shelmet>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Charjabug Charjabug
Gothorita Gothorita>Foongus Foongus
Gothorita Gothorita>Mr. Mime Mr. Mime
Gothorita Gothorita>Morelull Morelull
Gothorita GothoritaAmoonguss Amoonguss
Barbaracle BarbaracleGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaMorelull Morelull
Cascoon CascoonGothorita Gothorita
Klang KlangGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Shiinotic Shiinotic
Gothorita Gothorita>Bruxish Bruxish
Scatterbug Scatterbug<Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaBinacle Binacle
Toxapex Toxapex>Gothorita Gothorita
Toxapex ToxapexGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Koffing Koffing
Trubbish Trubbish>Gothorita Gothorita
Smoochum SmoochumGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaSimisear Simisear
Luvdisc Luvdisc>Gothorita Gothorita
Patrat Patrat>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaVullaby Vullaby
Beheeyem BeheeyemGothorita Gothorita
Bruxish BruxishGothorita Gothorita
Volbeat VolbeatGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaUnown Unown
Gothorita GothoritaAmoonguss Amoonguss
Gothorita GothoritaGothitelle Gothitelle
Gothorita Gothorita>Mime Jr. Mime Jr.
Morelull MorelullGothorita Gothorita
Tsareena TsareenaGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaGothitelle Gothitelle
Gothorita GothoritaToxapex Toxapex
Gothorita GothoritaBinacle Binacle
Gothorita GothoritaBinacle Binacle
Stunfisk StunfiskGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaLuvdisc Luvdisc
Gothorita GothoritaShiinotic Shiinotic
Gothorita GothoritaVenusaur Venusaur
Gothorita GothoritaTrubbish Trubbish
Gothorita GothoritaTrubbish Trubbish
Gothorita GothoritaVullaby Vullaby
Gothorita GothoritaPopplio Popplio
Gothorita GothoritaAxew Axew
Gothorita GothoritaStunfisk Stunfisk
Smoochum Smoochum>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Machop Machop
Gothorita GothoritaPansage Pansage
Gothorita Gothorita<Garbodor Garbodor
Bronzong BronzongGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaBanette Banette
Karrablast Karrablast>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaBasculin Basculin
Unown UnownGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaBeheeyem Beheeyem
Mime Jr. Mime Jr.Gothorita Gothorita
Silvally SilvallyGothorita Gothorita
Inkay Inkay>Gothorita Gothorita
Amoonguss Amoonguss>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaFinneon Finneon
Gothorita Gothorita<Klang Klang
Gothorita Gothorita<Trubbish Trubbish
Spritzee Spritzee>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Trevenant Trevenant
Gothorita Gothorita<Swirlix Swirlix
Gothorita Gothorita>Finneon Finneon
Tapu Bulu Tapu Bulu<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Drifblim Drifblim
Klinklang Klinklang<Gothorita Gothorita
Morelull Morelull<Gothorita Gothorita
Seaking Seaking>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Morelull Morelull
Spritzee Spritzee<Gothorita Gothorita
Florges Florges<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Trubbish Trubbish
Gothorita Gothorita>Carnivine Carnivine
Spritzee Spritzee<Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Florges Florges
Gothorita Gothorita>Cleffa Cleffa
Snubbull Snubbull<Gothorita Gothorita
Crabrawler CrabrawlerGothorita Gothorita
Conkeldurr ConkeldurrGothorita Gothorita
Drowzee Drowzee>Gothorita Gothorita
Gothitelle GothitelleGothorita Gothorita
Snubbull SnubbullGothorita Gothorita
Gothorita GothoritaCleffa Cleffa
Gothorita Gothorita>Diggersby Diggersby
Gothorita Gothorita<Manaphy Manaphy
Gothorita Gothorita<Nidoran♂ Nidoran♂
Gothorita Gothorita>Ambipom Ambipom
Baltoy BaltoyGothorita Gothorita
Baltoy BaltoyGothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Darkrai Darkrai
Amoonguss Amoonguss>Gothorita Gothorita
Dhelmise Dhelmise>Gothorita Gothorita
Araquanid Araquanid>Gothorita Gothorita
Gothorita GothoritaMorelull Morelull
Gothorita Gothorita<Honedge Honedge
Gothorita Gothorita<Pansage Pansage
Gothorita Gothorita<Mareanie Mareanie
Swirlix Swirlix>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Ambipom Ambipom
Diggersby Diggersby>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Spritzee Spritzee
Ferroseed Ferroseed>Gothorita Gothorita
Pansear Pansear>Gothorita Gothorita
Shiinotic Shiinotic>Gothorita Gothorita
Mareanie Mareanie>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Ambipom Ambipom
Binacle Binacle>Gothorita Gothorita
Crustle Crustle>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Ambipom Ambipom
Volbeat Volbeat>Gothorita Gothorita
Swellow Swellow>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Darumaka Darumaka
Paras Paras>Gothorita Gothorita
Sneasel Sneasel>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Aipom Aipom
Gothorita Gothorita<Bunnelby Bunnelby
Incineroar Incineroar>Gothorita Gothorita
Boldore Boldore>Gothorita Gothorita
Smeargle Smeargle>Gothorita Gothorita
Skuntank Skuntank>Gothorita Gothorita
Palpitoad Palpitoad>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita>Larvesta Larvesta
Gothorita Gothorita<Cubchoo Cubchoo
Dugtrio Dugtrio<Gothorita Gothorita
Machamp Machamp>Gothorita Gothorita
Makuhita MakuhitaGothorita Gothorita
Victini Victini>Gothorita Gothorita
Honedge Honedge>Gothorita Gothorita
Krabby Krabby<Gothorita Gothorita
Tentacool Tentacool<Gothorita Gothorita
Paras Paras<Gothorita Gothorita
Huntail HuntailGothorita Gothorita
Zweilous Zweilous>Gothorita Gothorita
Gothorita Gothorita<Registeel Registeel
Gothorita Gothorita<Archen Archen